DPS LUBUCZEWO DPS LUBUCZEWO

Szukaj:Szukaj: »

REALIZACJA GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZ EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2021

Celem projektu jest 'Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjętom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID - 19' polegającym na wypłacie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników ( pielęgniarek).

Wartość projektu: 21482,24 zł

Okres realizacji: 01.05.2021 - 31.08.2021

ZASADY ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW W DPS W LUBUCZEWIE - OD MAJA 2021

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych odwiedzinami naszych Mieszkańców o obowiązujących zasadach, które wyszczególnione są na poniższym plakacie.

,,Pomorskie pomaga''

 

  Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego   pn. „Pomorskie pomaga” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19.  Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są między innymi pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

 

 

 

 

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) w szczególności osobom starszym,

z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym.

 

 

PROJEKT POMORSKIE S.O.S.

 

 

Powiat Słupski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. 'Pomorskie S.O.S.' ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest to specjalny instrument wsparcia uruchomiony przez Województwo Pomorskie w związku ze stanem epidemii COVID-19. Adresatem wsparcia w Powiecie Słupskim są pracownicy domów pomocy społecznej w Lubuczewie, Machowinie i Machowinku. Projekt realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP.

 

Środki uzyskane w ramach grantu przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wsparcie pracowników Domów Pomocy Społecznej pracujących bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi oraz w podeszłym wieku. Mowa tutaj o pracownikach, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są szczególnie ryzykiem zakażenia wirusem SARS CoV-2. W ramach grantu placówki zostaną wyposażone m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące, sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Łączna wysokość pozyskanych grantów wynosi 374 400 zł, w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie - 130 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie - 142 800 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku - 100 800 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

 Uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ przygotowanego bezpłatnie przez naukowców i programistów. Na stronie znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc. 

 

Poszukujemy osoby, która byłaby gotowa podjąć się roli Koordynatora loklanego - łącznika między Darczyńcami a placówką w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować naszym Domem, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/

 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który tłumaczy, na czym polega rola Koordynatora lokalnego.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE MIESZKAŃCÓW I PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

IV Letni Festiwal 'Kolorowe Anioły' Rowy 2019

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE CERTYFIKOWANYM 'MIEJSCEM PRZYJAZNYM SENIOROM 2016 i 2017'

 DPS LUBUCZEWO 'MIEJSCEM PRZYJAZNYM SENIOROM'

 

Z ogromną dumą miło nam poinformować, iż Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie w czerwcu 2017 roku w wyniku wspaniałych rezultatów artystycznych, prowadzonej rehabilitacji społecznej, opieki nad seniorami i współpracy z wieloma placówkami otrzymał certyfikat 'Miejsce Przyjazne Seniorom' (również laureat konkursu z grudnia 2015 roku). To prestiżowe wyróżnienie jest wynikiem akceptacji komisji akredytacyjnej Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Seniorów. DPS Lubuczewo jest jedynym Domem w regionie, który uzyskał to wyróżnienie.  

 

 

INFORMACJE O DPS LUBUCZEWO

 

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie (województwo pomorskie, powiat i gmina Słupsk; w odległości 9 km od miasta Słupsk) powstał w 2000 roku dzięki staraniom władz wojewódzkich i został sfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rozpoczętą w 1993 roku budowę zakończyło Starostwo Powiatowe w Słupsku.

 

Dom usytuowano w starym parku z ciekawym drzewostanem, przy trasie turystycznej do Słowińskiego Parku Narodowego, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz w pobliżu atrakcyjnych nadmorskich miejscowości wczasowo - turystycznych w powiecie słupskim: Ustka, Rowy, Poddąbie.

 

DPS w Lubuczewie przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (jedyny o takim profilu w naszym powiecie). To jednostka organizacyjna Powiatu Słupskiego o zasięgu ponadgminnym, przeznaczona dla 112 osób, które mieszkają w dwu- i trzyosobowych pokojach o wysokim standardzie.

 

Od roku 2015 (z przerwą od stycznia 2018 - do kwietnia 2019 roku) Dyrektorem DPS Lubuczewo jest Pani mgr Monika Bill.

Współtwórczynią i Dyrektorem Domu od samego początku była Pani mgr Marianna Kawiecka.

Dzięki ich wysiłkom i staraniom Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie funkcjonuje godnie i reprezentacyjnie.

 

 

 

 

Dane, informacje, opisy i zdjęcia zawarte na niniejszej stronie internetowej są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych. DPS Lubuczewo posiada pisemne zgody na zamieszczenie materiałów znajdujących się na tejże stronie internetowej.

Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez pisemnej zgody DPS Lubuczewo. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.
.

Liczba odwiedzin: 113525

© Copyright DPS LUBUCZEWO, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony