DPS LUBUCZEWO DPS LUBUCZEWO

Szukaj:Szukaj: »

 

 

NAJLEPSZY ROK W HISTORII DPS LUBUCZEWO

 

2015 to najlepszy rok w historii działalności kulturalno - oświatowej i terapeutycznej DPS Lubuczewo. Jeszcze nigdy Mieszkańcy nie osiągnęli tylu wspaniałych wyróżnień twórczych i sportowych w tak krótkim czasie. Oto sukcesy Mieszkańców DPS Lubuczewo w 2015 roku:

 

 1. otrzymanie przez Dom certyfikatu 'Miejsce Przyjazne Seniorom',
 2. I miejsce podczas VIII Powiatowego Przeglądu Kabaretowego 'Obciach',
 3. III miejsce podczas VIII Powiatowego Przeglądu Kabaretowego 'Obciach',
 4. nagroda w IV Przeglądzie Twórczości 'Przetwornik' w Policach,
 5. wyróżnienie podczas XXII Konfrontacji Młodzieżowych Grup Teatralnych w Słupsku,
 6. wyróżnienie podczas XIII Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w Tczewie,
 7. II nagroda grupy teatralnej w Międzynarodowym Konkursie 'Taką Cię kocham, moja Polsko',
 8. nagroda w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Słupsku,
 9. nagroda w I Konfrontacjach Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego,
 10. IV miejsce podczas zawódów wędkarskich o 'Puchar Złotej Rybki' Ostrów - Mausz,
 11. I, II, II, II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Literacko - Plastycznym 'Taką Cię kocham, moja Polsko',
 12. II miejsce w konkursie plastycznym 'Słupsk pięknieje na wiosnę',
 13. I, III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 'Moja Gwiazdka Miłości',
 14. III miejsce i wyróżnienie w powiatowym konkursie fotograficznym 'Przyroda Powiatu w Obiektywie',
 15. VII, VIII, XVI, XXI miejsce w II Mistrzostwach Gminy Słupsk w Tenisie Stołowym.

 

DPS Lubuczewo jest miejscem tworzenia kultury na najwyższym światowym poziomie i wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w rehabilitacji społecznej, jak również placówką otwartą na współpracę artystyczną i sportową. W następnym roku życzymy sobie jeszcze większych sukcesów w działalności kulturalno - oświatowej i terapeutycznej.  

 

 

WRĘCZENIE NAGRÓD DYREKTORA MIESZKAŃCOM DPS LUBUCZEWO W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ZA 2015 ROK

21 grudnia 2015 roku

 

Dyrektor DPS Lubuczewo Pani Monika Bill wręczyła Mieszkańcom Domu nagrody za wyróżniającą i aktywną postawę w ramach prowadzonej rehabilitacji społecznej w 2015 roku. Wyrazy uznania, gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów złożyli Mieszkańcy, Dyrektor i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie.  

 

 

IV EDYCJA TURNIEJU MUZYCZNEGO 'JAKA TO MELODIA? O ZŁOTĄ NUTKĘ'

17 grudnia 2015 roku

 

Złota Nutka to obok Złotego Mikrofonu szczególne wyróżnienie w zabawach muzycznych organizowanych na terenie DPS Lubuczewo. W IV edycji turnieju muzycznego 'Jaka to melodia?' udział wzięło piętnastu chętnych, któzy zmierzyli się z prawie dwustoma piosenkami polskimi i światowymi. Po zaciętej rywalizacji w duchu fair play do drugiej, finałowej rundy przeszli: pan Cezary (obrońca tytułu), pan Ernest (dwukrotny zwycięzca Złotej Nutki), pan Łukasz, pan Artur i pan Kamil. Panowie wysłuchali i odgadywali tytuły sześćdziesięciu utworów, starannie wyselekcjonowanych na rundę finałową. I tak po blisko dwu i półgodzinnych zmaganiach turniej muzyczny ponownie wygrał pan Cezary, tego dnia deklasując rywali wiedzą i refleksem, broniąc zdobytego przed pół rokiem trofeum. Jednakże wszyscy uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni upominkami i słodkościami.  

 

 

WYSTĘP GRUPY TEATRALNEJ DPS LUBUCZEWO 'EPITETEM PO METAFORZE' DLA SPOŁECZNOŚCI MACHOWINA - I INTEGRACYJNE SPOTKANIE TWÓRCZE MIĘDZY KLUBEM SENIORA Z MACHOWINA I MIESZKAŃCAMI DPS LUBUCZEWO

04 grudnia 2015 roku 

 

Na specjalne zaproszenie Klubu Seniora z Machowina grupa teatralna DPS Lubuczewo wystawiła na scenie w świetlicy wiejskiej w Machowinie swoją najnowszą sztukę pt. 'Miłość w czasach popkultury'. Na widowni, oprócz Mieszkańców wsi, zasiedli również Pani Wójt oraz Radny Gminy Ustka. Tak zacne grono było świadkiem spektaklu, który traktuje o różnych obliczach miłości - w swej istocie niełatwym uczuciu. Grupa teatralna pokazała siłę zespołu potrafiącego wzruszać, zaskakiwać i skłaniać do refleksji. Po skończonym przedstawieniu wszyscy zgodnie stwierdzili, iż integracyjne spotkanie twórcze koniecznie należy powtórzyć, bowiem największą wartością była tego dnia wspólnota artystyczna. Jednakże miły akcent stanowiły również długie rozmowy prowadzone w ramach integracji dwóch środowisk. Tym samym Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie potwierdza, iż jest miejscem przyjaznym seniorom, zaś grupa teatralna 'Epitetem po Metaforze' zespołem zaangażowanym społecznie w niesienie kultury do różnych grup.   

 

 

IV EDYCJA 'KARAOKE SHOW O ZŁOTY MIKROFON'

02 grudnia 2015 roku

 

'Karaoke Show o Złoty Mikrofon' jest jedną z najpopularniejszych zabaw tematycznych w naszym Domu. Dlatego też Mieszkańcy DPS Lubuczewo tak ochoczo przybywają na zmagania muzyczne. Do udziału w IV edycji karaoke zgłosiło się kilkunastu chętnych, którzy rzetelnie oceniani byli przez Jury składające się z innych Mieszkańców Domu. W pierwszej rundzie wokalnego turnieju zawodnicy wybierali do prezentacji dwa dowolne i ulubione utwory. Jury nagradzało punktami każdy występ i na tej podstawie wyłoniono piątkę finalistów. Do finału przeszli: pani Gosia, pan Cezary, pan Edmund, pan Ernest (zwycięzca III edycji) i pani Beata. Zdaniem Jury i zgromadzonej publiczności najlepsza okazała się pani Gosia, która jako trzecia osoba w naszym Domu sięgnęła po Złoty Mikrofon, po panu Kamilu i panu Erneście. Jednakże upominki i podziękowania za wspaniałą zabawę otrzymali wszyscy uczestnicy 'Karaoke Show'.

 

 

BAL ANDRZEJKOWY DPS LUBUCZEWO 2015

30 listopada 2015 roku

 

Andrzejki to zabawa, na którą Mieszkańcy naszego Domu czekają z utęsknieniem, ponieważ każdy bardzo chce się dowiedzieć, co czeka go w nadchodzącym Nowym Roku. Dlatego też instruktorzy DPS Lubuczewo przygotowali dla wszystkich oryginalne wróżby i wiele konkursów muzyczno - tanecznych. Mieszkańcy Domu z radością dowiadywali się, co przepowiadają wróżby. Każdy po cichu liczy, że wkrótce się one spełnią. A powinny się spełnić, gdyż zabawa tego dnia była wyśmienita. Tańcom i pląsom nie było końca. Na zakończenie uroczystości, aby każdemu towarzyszył uśmiech do końca dnia, zostały wręczone drobne upominki. I tak Bal Andrzejkowy 2015 przeszedł do historii, ale zapisał się w niej jako impreza, która przyniosła wiele radości i optymizmu.  

 

 

 

 

WYSTĘP DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WRZEŚCIA Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA SENIORA

19 listopada 2015 roku

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Seniora miały w tym roku szczególny charakter, ponieważ nasz Dom odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Wrześcia. Pod okiem nauczycieli przygotowały one specjalny program słowno - muzyczny składający się z okazjonalnych wierszy i piosenek. Na zakończenie prezentacji dzieci wręczyły seniorom z DPS Lubuczewo własnoręcznie przygotowane laurki. Był to kolejny cudowny występ uczniów SP z Wrześcia, który sprawił Mieszkańcom naszego Domu niewysłowioną radość i wiele pozytywnych wzruszeń.

 

 

WYRÓŻNIENIA MIESZKAŃCÓW DPS LUBUCZEWO W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ ZA 2015 ROK

13 listopada 2015 roku

 

Blisko pięćdziesiąt osób zostało nagrodzonych za aktywność w ramach rehabilitacji społecznej za bieżący 2015 rok. Dyrektor DPS Lubuczewo Pani Monika Bill wyróżniła Mieszkańców Domu za twórczą pracę na Jego rzecz, aktywny udział w Jego życiu oraz godne reprezentowanie na zewnątrz. Wyrazy uznania złożyli Mieszkańcy, Dyrektor i Pracownicy DPS Lubuczewo. 

 

 

II TURNIEJ WIEDZY O POLSCE O TYTUŁ 'MISTRZA WIEDZY O POLSCE 2015'

12 listopada 2015 roku

 

Turniej Wiedzy o Polsce jest specyficzną formą obchodów Święta Niepodległości w naszym Domu. Staje się powoli swoistą tradycją, dlatego też w tym roku do walki o tytuł 'Mistrza Wiedzy o Polsce 2015' stanęła większa grupa osób niż przed rokiem. Piętnastu Mieszkańców DPS Lubuczewo odpowiadało na przeróżne pytania dotyczące Polski i polskości. I tak musieli zmierzyć się z zagadnieniami związanymi z m.in. przysłowiami, muzyką, filmem, teatrem, literaturą, językiem polskim, historią, sztuką, geografią, przyrodą, kulturą masową. Kilka etapów zabawy zwycięsko przeszedł obrońca tytułu - pan Cezary, który zdeklasował rywali, zdobywając 605 punktów, trzykrotnie poprawiając swój ubiegłoroczny wynik. Drugie miejsce w 'Turnieju Wiedzy o Polsce' zajął pan Artur, zaś trzecie pan Ernest. Najważniejsze jednak, że wiedza o Polsce jest wciąż rozpowszechniana i przypominana. 

 

 

UDZIAŁ GRUPY TANECZNEJ DPS LUBUCZEWO 'SINGERSI' I POETÓW DPS LUBUCZEWO W KONFRONTACJACH ARTYSTYCZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SŁUPSKIEGO

06 listopada 2015 roku

 

Do I Konfrontacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie stanął w bardzo silnym składzie. Reprezentowała go grupa taneczna 'Singersi', która pokazała premierowy układ choreograficzny pt. 'Dance Fashion Show' traktujący o współistnieniu oraz uzupełnianiu się mody i muzyki. Drugim, mocnym, artystycznym filarem DPS Lubuczewo byli tego dnia poeci - pan Stanisław Tasarz zaprezentował wiersze ułożone w 'Impresje miłosne w ekspresji słownej', natomiast pan Cezary Wosinek swój 'Disneyland, czyli blondynkę w Paryżu'. Występy artystyczne naszych Mieszkańców były bardzo dobrze ocenione. Pokazali oni swoją wszechstronność i miłość do sztuki, a także perfekcyjne przygotowanie i chęć prezentacji swoich talentów szerokiej publiczności. Konfrontacje twórcze z osobami z innych placówek były okazją do wymiany poglądów, stylów pracy oraz sposobów prezentacji scenicznej. Bardzo ważne bowiem jest to, by traktować scenę jak świętość, na którą wchodzi się, aby zaprezentować rzeczy ważne i istotne z punktu widzenia dalszego społecznego dyskursu.   

 

 

III EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO 'MASTER SZEF' O TYTUŁ 'NAJLEPSZEGO KUCHARZA DOMU'

04 listopada 2015 roku

 

W pierwszej rundzie trzeciej edycji konkursu kulinarnego 'Master Szef' do zrobienia była sałatka owocowo - warzywna. Zawodnicy zmierzyli się z wieloma trudnymi zadaniami. W ten sposób w wyniku doskonałej kuchennej zabawy poznaliśmy trójkę finalistów. Do decydującej rundy awansowali: pan Marcin, pani Lidia i pani Beata. Zmierzyli się oni z wykonaniem ozdoby z dyni. Najlepiej poradziła sobie z tym pani Beata, która zwyciężyła i pierwszy raz zdobyła tytuł 'Najlepszego kucharza Domu'.

 

 

'ECHO AWARDS 2015'
PREMIERA 5-GO NUMERU PISMA MIESZKAŃCÓW 

28 października 2015 roku

 

Jubileusz wydania piątego numeru pisma Mieszkańców DPS Lubuczewo pt. 'Echo Depeesu' stanowił doskonałą okazję do nagrodzenia wielogodzinnego wysiłku tych osób, które przez blisko dwa lata pisały artykuły i tworzyły szatę graficzną pisma. Tak zrodził się pomysł 'Echo Awards 2015', czyli najważniejszych literackich i plastycznych nagród DPS Lubuczewo. Kapituła wyróżnienia złożona była z ponad dwudziestu osób - Mieszkańców i Pracowników naszego Domu. Najlepsze artykuły i rysunki do nagród nominował opiekun Klubu Literacko - Redakcyjnego. I tak tytuł 'Najlepszego Artykułu Pięciu Numerów Echo Depeesu' zdobył artykuł pt. 'Mizantropia' autorstwa pana Artura Krużyckiego. Natomiast tytuł 'Najlepszego Rysunku Pięciu Numerów Echo Depeesu' zdobył rysunek pt. 'Anioł' pani Bernardy Woźniak. W ten sposób uczciliśmy wydanie (już!) piątego numeru pisma, które w całości jest pomysłem autorskim i powstaje dzięki wysiłkom kilkunastu osób. Głęboko wierzymy, że dalsza praca przyniesie jeszcze większą satysfakcję i zadowolenie.     

 

 

'I KONFRONTACJE POETYCKIE' POETÓW DPS LUBUCZEWO

16 października 2015 roku

 

Tego dnia nastąpiła historyczna chwila, bowiem pierwszy raz trójka wybitnych poetów z naszego Domu stanęła do bezpośredniego starcia lirycznego. Zgromadzona publiczność mogła zachwycać się subtelnością i naukowością poezji pana Emila Pakulnickiego, ironicznością, wesołością i nonszalancją wierszy pana Cezarego Wosinka oraz ekspresjonistyczno - impresywną wizją liryczną pana Stanisława Tasarza. Tego dnia zwyciężyła poezja, która dla poetów stanowi najwyższą formę wtajemniczenia. Nie ma nic doskonalszego niż idealnie napisany wiersz poruszający umysły i dusze wielu osób, perfekcyjnie skomponowane strofy i grające na strunach artystycznego westchnienia wersy. Podobno poezja jest sprawą elitarną. To prawda. Jednakże zainteresowanie ze strony Mieszkańców DPS Lubuczewo mówi coś zupełnie innego - liryka jest im bardzo bliska; sprawia, że widzą świat w zupełnie odmiennych barwach. I za to należy ją cenić.

 

 

UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ DPS LUBUCZEWO 'EPITETEM PO METAFORZE' W PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUPSKU POD PATRONATEM STAROSTY SŁUPSKIEGO

06 października 2015 roku

 

'Miłość w czasach popkultury' - taką nazwę nosi najnowsza autorska sztuka teatralna, która weszła na afisz grupy teatralnej DPS Lubuczewo 'Epitetem po Metaforze'. Uroczysta premiera spektaklu zaplanowana została właśnie podczas Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego. Udział w przedstawieniu wzięło dziesięć osób, które godnie reprezentowały DPS Lubuczewo. Tuż po zakończeniu 'Miłości w czasach popkultury' ze strony publiczności słychać było liczne brawa, potwierdzające słuszność obranej przez zespół drogi artystycznej - poetyckich wizji problemów współczesnego świata. Sztuka ta traktuje bowiem o różnych obliczach miłości - tej trudnej, skomplikowanej, ale i tej trywialnej, a nawet metafizycznej. Najważniejszym jednak przesłaniem dzieła jest miłość do bliźniego - po prostu do drugiej osoby, która powinna być bezwarunkowa i zawsze odwzajemniona. Dzięki niej świat okazałby się po prostu lepszy. Na scenie Teatru Nowego w Słupsku obok 'Epitetem po Metaforze' zaprezentowało się jeszcze dziewięć zespołów z Powiatu Słupskiego. Była to więc doskonała okazja do wymiany artystycznych spostrzeżeń oraz integracji środowiska osób niepełnosprawnych.  

 

III POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUPSK 06 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

 

 

III MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM 'PRZYRODA POWIATU W OBIEKTYWIE - EDYCJA 2015' OGŁOSZONYM PRZEZ STAROSTĘ SŁUPSKIEGO

wrzesień 2015 roku

 

Nie tylko dzieła malarskie czy teatralne oddają piękno uwiecznionego świata, który nas otacza. Także fotografie potrafią wydobyć magię i niezwykły klimat danej chwili, momentu. Dlatego też Mieszkaniec naszego Domu, pan Artur, wziął udział w powiatowym konkursie fotograficznym. Dzięki temu przedsięwzięciu mógł on uwiecznić przyrodę powiatu w swoim obiektywie, która jest urokliwa i unikatowa, a nie koniecznie zawsze szeroko dostępna dla przeciętnego odbiorcy kultury i przyrody. Aparat w ręku pana Artura stał się niczym narzędzie malarskie w ręku rysownika. Dzięki temu powstało wiele pięknych zdjęć, które na zawsze uchwyciły krajobraz powiatu i ocaliły go od zapomnienia. Fakt ten doceniło Jury, które przyznało panu Arturowi III miejsce i wyróżnienie! Należą się ogromne gratulacje za tak wspaniałe ujęcie tematu przyrody, które przypadło do gustu szerokiej publiczności.

 

 

TRYUMF MIESZKAŃCÓW DPS LUBUCZEWO
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE LITERACKO - PLASTYCZNYM 'TAKĄ CIĘ KOCHAM, MOJA POLSKO'

wrzesień 2015 roku

 

Konkurs zorganizowany przez portal egminy.eu jest kolejnym konkursem międzynarodowym, w którym wzięli udział Mieszkańcy DPS Lubuczewo. Zakwalifikowano do niego prace sekcji malarskiej, literackiej, teatralnej i zabawowej. Do oceny przystąpiły rysunki, obrazy, wiersze, opowiadania, gra planszowa i sztuka teatralna. Jednocześnie Mieszkańcy naszego Domu zaprezentowali swoją wszechstronność w ujęciu tematu 'Taką Cię kocham, moja Polsko'. Dla wszystkich samo zakwalifikowanie do konkursu jest ogromnym wyróżnieniem, ponieważ brało w nim udział ponad tysiąc osób z całego świata i jest to wielka społeczność artystyczna, dla której liczy się przede wszystkim szeroko rozumiana sztuka oraz chęć tworzenia, a także doskonalenie swoich talentów i wymiana zdobytych doświadczeń. Dzięki temu konkursowi każdy mógł wyrazić swoje odczucia i miłość do ojczyzny w różnorodny sposób. Patriotyzm bowiem nie polega tylko na patosie, ale często na wyrażaniu uczuć w trochę innym stylu. Dlatego też niezmiernie cieszy fakt, iż międzynarodowe Jury doceniło twórców DPS Lubuczewo, przyznając im dwa pierwsze i cztery drugie miejsca w poszczególnych kategoriach! Zwyciężyła sztuka teatralna, gra planszowa, wiersze, zdjęcia i rysunki. Jest to tym samym ogromny tryumf twórczych sekcji DPS Lubuczewo! Serdecznie gratulujemy! 

 

 

WYSTĘP TANECZNO - TEATRALNY 'SINGERSÓW'
PODCZAS XI JARMARKU SŁONECZNIKOWEGO
W GOGOLEWKU

30 sierpnia 2015 roku

 

Występy Mieszkańców DPS Lubuczewo w ostatnim czasie zaskakują pieknymi strojami, opracowaniem wizualnym i przede wszystkim przygotowaniem merytorycznym. Dlatego też dostaliśmy zaproszenie od organizatorów XI Jarmarku Słonecznikowego w Gogolewku na występ dla lokalnej społeczności. I tak grupa taneczna 'Singersi' oraz grupa teatralna 'Epitetem po Metaforze' zaprezentowały show pt. 'Euforia', w ramach którego pokazano trzy tańce grupowe i etiudę teatralną obrazującą najpiękniejszą filmową historię o miłości. Kolorowe stroje, zacięcie humorystyczne i doskonałe przygotowanie sprawiły, że show został bardzo ciepło przyjęty i z pewnością na długo zapadnie wielu osobom w pamięć. Niezmiernie cieszy fakt, że Mieszkańcy DPS Lubuczewo są doceniani na wielu polach swojej twórczej działalności. Raduje również możliwość współpracy z osobami, które kochają sztukę i dobrą zabawę, bowiem Jarmark Słonecznikowy w Gogolewku był świetną okazją do integracji i ciekawej formy spędzenia czasu, a także wymianą doświadczeń artystycznych. 

 

 

'RANDKA W CIEMNO'

10 sierpnia 2015 roku

 

Tego dnia 'Randka w ciemno' zadebiutowała w naszym Domu i od razu przypadła Mieszkańcom do gustu. Towarzyszyły jej salwy śmiechu, ponieważ uczestnicy zabawy zadawali przezabawne pytania i równie zaskakująco na nie odpowiadali. Dlatego też każdy ochoczo stwierdził, że należy powtórzyć wydarzenie, które daje tyle radości. W pierwszej rundzie 'Randki w ciemno' bawiły się Panie, w drugiej Panowie. Po zakończeniu zabawy zwycięskie pary zjadły kolację przy świecach i dźwiękach specjalnie dobranej na ten dzień muzyki. 

 

 

XIII RAJD ROWEROWY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. ST. KĄDZIELI

08 sierpnia 2015 roku

 

Mieszkańcy naszego Domu kochają jazdę rowerem, dlatego mimo upałów, kilkoro z nich zmierzyło się z trasą XIII Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych im. St. Kądzieli, która rozpoczęła się spod Starostwa Powiatowego w Słupsku, a zakończyła w Machowinku. Wszyscy rowerzyści zameldowali się na mecie w wyśmienitych nastrojach. Jest to bowiem od lat znakomita okazja do integracji i aktywnego spędzania czasu. Mieszkańcy DPS Lubuczewo każdego roku z utęsknieniem czekają na rajd, dlatego też już dużo prędzej trenują i przygotowują formę, spędzając na rowerze wiele godzin. Wspaniała atmosfera na finiszu sprawia, że z jeszcze większą nostalgią czeka się na kolejne tego typu wydarzenie. 

 

 

I TURNIEJ WIEDZY O FILMIE

30 lipca 2015 roku

 

'Turniej Wiedzy o Filmie' został pomyślany jako ciekawe uzupełnienie zajęć filmowo - terapeutycznych. Potwierdził on również ogromne zainteresowanie Mieszkańców naszego Domu światem filmów i seriali, ponieważ do pierwszej rundy zmagań przystąpiło kilkanaście osób. Zgadywali oni tytuły filmów, których najsłynniejsze sceny zaprezentowane zostały na zdjęciach. W drugiej rundzie musieli zmierzyć się z trudnymi i czasem zabawnymi pytaniami z zakresu filmu polskiego. Następnie na uczestników konkursu czekało 50 pytań muzycznych. W wielkim finale do odgadnięcia było tyle samo pytań z filmu światowego. Tytuł 'Mistrza wiedzy filmowej 2015' po pasjonującej walce zdobył pan Kamil; drugie miejsce zajął pan Ernest, zaś trzecie pan Artur. Tym samym Mieszkańcy DPS Lubuczewo potwierdzili, że mają ogromną wiedzę na temat filmu polskiego i światowego.

 

 

DZIEŃ CARVING'U

08 lipca 2015 roku

 

Po raz drugi w historii Domu Mieszkańcy zmierzyli się z trudami zajęć carving'owych. Z dobrymi nastrojami i głowami pełnymi pomysłów, a także z ogromnym zapałem rzeźbili oni w warzywach i owocach wybrane uprzednio zwierzątka i roślinki, które zostały im przybliżone w przygotowanych wizualizacjach. Po kilku godzinach zmagań kulinarnych na talerzach pojawiły się liczne: kaczki, łabędzie, kwiaty, gąsienice, myszki, biedronki, żółwie oraz inne improwizacje własne Mieszkańców. Kolorowe i pyszne zarazem postaci i konstrukcje szybko zniknęły, bowiem nagrodą za udział w Dniu Carving'u była konsumpcja wykonanych prac i satysfakcja, że potrafię wyczarować magiczne 'stworki' z warzyw i owoców. 

 

 

WAKACYJNE WOJAŻE - SŁUPSK, PODDĄBIE, USTKA, MALBORK, ROWY

03, 07, 15, 21, 22 lipca 2015 roku

 

Mieszkańcy DPS Lubuczewo z wielką ochotą zwiedzają pobliskie miejscowości, wypoczywają nad morzem i relaksują się na łonie natury. Dlatego też cyklicznie organizujemy wycieczki, podczas których można nie tylko spacerować, wypoczywać i zwiedzać, ale również dobrze się bawić, zdobywać wiedzę i kształtować zdobyte już umiejętności, ponieważ programy wojaży są tak konstruowane, by nie były nudne i monotonne. Podczas tegorocznych wakacji Mieszkańcy naszego Domu odwiedzili już Słupsk, Poddąbie, Ustkę, Malbork i Rowy. Zobaczyli wiele urokliwych miejsc i spędzili niezapomniane chwile, które z pewnością na długo zapadną im w pamięć. 

 

 

PLENER MALARSKO - POETYCKO - MUZYCZNY

'ZAKLĘTE W SZTUCE'

02 lipca 2015 roku

 

Plener artystyczny to prawdziwe święto sztuki - nie ma formy konkursu czy turnieju, jest natomiast spotkaniem ze sztuką, spotkaniem kulturalno - integracyjnym, podczas którego realizowane są założenia arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii i silwoterapii. To wydarzenie skupiające sekcję malarską, poetycką i muzyczną, podczas którego Mieszkańcy DPS Lubuczewo mogą swobodnie realizować swoje pasje i zainteresowania, relaksując się na łonie natury. Oprócz wykonywania rysunków i obrazów mogą czytać utwory własne oraz słuchać specjalnie dobranej na tę okazję muzyki. Poza tym każdy Mieszkaniec podczas pleneru artystycznego ma możliwość poczytania dowolnie wybranej książki z zasobów bibliotecznych na świeżym powietrzu. Doskonali w ten sposób swoje umiejętności i rozwija zainteresowania. 

 

 

PIKNIK OWOCOWY NAD RZEKĄ

01 lipca 2015 roku

 

Mieszkańcy naszego Domu bardzo lubią spacery i wszelkiego rodzaju zajęcia kulinarne. Dlatego też zorganizowaliśmy owocowy piknik nad rzeką, podczas którego można było nie tylko wypoczywać nad wodą, ale również skosztować uprzednio przygotowanych owocowych i przede wszystkim zdrowych szaszłyków. Kilkanaście osób w pięknym otoczeniu przyrody spędziło miło czas, który dodatkowo uświetniła piękna pogoda.

 

 

GRY I ZABAWY SPORTOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

od 30 czerwca 2015 roku

 

Gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu są doskonałą okazją do dodatkowej aktywności fizycznej, bowiem 'ruch to zdrowie'. Dlatego też cyklicznie organizujemy zmagania sportowe, podczas których Mieszkańcy naszego Domu mogą nie tylko wspólnie spędzić aktywnie czas, ale i doskonalić swoje umiejętności w grze m.in. w badmintona, piłkę nożną, koszykówkę i hokeja. Podczas zabaw sportowych na świeżym powietrzu wszystkim dopisują wyśmienite humory, gdyż każda forma ruchowa wyzwala w człowieku pozytywne emocje i sprawia, że pozbywa się on negatywnych uczuć.

 

 

FESTYN INTEGRACYJNY DPS LUBUCZEWO
'HOLLYWOOD W LUBUCZEWIE. NA CZERWONYM DYWANIE'

24 czerwca 2015 roku

 

Większość z nas kocha filmy i seriale. Uwielbiamy filmowe historie, fascynujemy się losami wybranych bohaterów. Dlatego też serdecznie powitaliśmy podopiecznych DPS Machowino, DPS Machowinko, ŚDS Słupsk, ŚDS Potęgowo, ŚDS Gardna Wielka, ŚDS Rumsko, DPS 'Leśna Oaza' Słupsk i DPS Przytocko na festynie integracyjnym DPS Lubuczewo 'Hollywood w Lubuczewie. Na Czerwonym Dywanie'. Wśród wielu atrakcji, które miały miejsce, wymienić należy: występy artystów z DPS Lubuczewo, którzy zaprezentowali filmowe historie i pokazali najważniejsze wartości w życiu człowieka; nagranie teledysku; zabawy konkursowe o tytuł 'Gwiazdy Czerwonego Dywanu Hollywood w Lubuczewie' i tytuł 'Hitu, Super Hitu i Mega Hitu Szklanego Ekranu'; 'Afterparty', czyli dyskotekę w rytmach dance; balonowe cudaki oraz odciskanie dłoni na pamiątkę wspólnej zabawy.

Grupy artystyczne DPS Lubuczewo udowodniły, że nie splendor, nie sława, nie bogactwo i dobra materialne powinny znajdować się na pierwszym miejscu. Przedstawiły dwie muzyczne historie widziane teatralnymi oczami naszych aktorów - jedną dramatyczną, drugą miłosną - najpiękniejsze i niezapomniane historie w dziejach Hollywood. Na koniec odbył się niesamowity, zaskakujący i nieoczekiwany występ damskiej części sekcji tanecznej (przebrani panowie w strojach pań). Tytuł 'Gwiazd Czerwonego Dywanu Hollywood w Lubuczewie' otrzymali reprezentanci DPS Machowino, zaś zwyciężczynią konkursu o tytuł 'Mega Hitu Szklanego Ekranu' została reprezentantka ŚDS Potęgowo. Każda placówka otrzymała z rąk Pani Dyrektor DPS Lubuczewo Moniki Bill podziękowania za udział w zabawie i kosz pełen owoców. Podczas festynu integracyjnego panowała wyśmienita atmosfera, której nie popsuła nawet deszczowa pogoda.  

 

 

Teledysk wykonany podczas festynu integracyjnego DPS Lubuczewo 'Hollywood w Lubuczewie. Na Czerwonym Dywanie'. Serdecznie dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za wyśmienitą zabawę i niezapomniane przeżycia. Do zobaczenia za rok! 

 

 

UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ 'EPITETEM PO METAFORZE'
W XIV WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI
W CHMIELNIE

23 czerwca 2015 roku

 

Kwiat paproci - to temat przewodni tegorocznego spotkania i przeglądu twórczości w Chmielnie. Członkowie grupy teatralnej przygotowali autorski spektakl pt. 'Zniewolenie' - poetycką opowieść o miłości, poszukiwaniu własnego miejsca w świecie, duchowym zagubieniu i pragnieniu lepszego życia. To również smutny portret współczesnego człowieka goniącego za dobrami materialnymi, który tak naprawdę marzy o tym, by po prostu być kochanym. W zmaganiach teatralnych udział wzięło kilkanaście zespołów z całego województwa pomorskiego, które zaprezentowały odmienne wizje legendy o kwiecie paproci. Mieszkańcy DPS Lubuczewo opowiedzieli historię trudną, aczkolwiek wymowną - siłą człowieka jest miłość drugiej osoby. I to jest największą wartością naszego życia. Udział w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości był doskonałą okazją do prezentacji swoich umiejętności szerokiej publiczności i inspiracją do dalszej teatralnej pracy.  

 

 

UDZIAŁ ARTYSTÓW DPS LUBUCZEWO
W OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJACH ARTYSTYCZNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH W USTCE

12 czerwca 2015 roku

 

Na specjalne zaproszenie artyści z DPS Lubuczewo wystąpili podczas koncertu twórców Teatru Życia im. ks. Jana Chrapka pt. 'Przyjaciele po to są'. W Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych udział wzięli: poeta Cezary Wosinek, malarze Bernarda Woźniak i Ernest Jachimek oraz aktorzy z grupy teatralnej 'Epitetem po Metaforze'. Koncert był wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji występów - talentów osób tworzących z potrzeby serca i miłości do sztuki. Najwyższy kunszt artystyczny zaprezentowali aktorzy z grupy teatralnej DPS Lubuczewo, których autorska sztuka pt. 'Artysta' stała się ideą przewodnią spotkania, bowiem traktowała ona o nieśmiertelności ludzkiej artystycznej działalności człowieka. O tym, że sztuka jest ponadczasowa, że nikt i nic nie jest w stanie jej zniszczyć, że przetrwa nawet najcięższe czasy. Wszystko inne przemija, ludzie odchodzą, ale dzieła sztuki nie zniszczy nawet szybko upływający czas. Jest ono nieśmiertelne - przetrwa albo w postaci materialnej albo w duszach i umysłach następnych pokoleń, dla których zostało ono stworzone.  

 

 

WYRÓŻNIENIE
GRUPY TEATRALNEJ 'EPITETEM PO METAFORZE'
W XIII MIĘDZYNARODOWYM PRZEGLĄDZIE
TEATRÓW WSPANIAŁYCH TCZEW 2015

09 - 11 czerwca 2015 roku

 

Trzy dni zmagań teatralnych, kilkadziesiąt spektakli, warsztaty artystyczne, imprezy towarzyszące i mnóstwo emocji z wyróżnieniem w tle - tak w skrócie można opisać udział grupy teatralnej DPS Lubuczewo 'Epitetem po Metaforze' w XIII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych w Tczewie. Był to drugi udział naszego zespołu w międzynarodowych zmaganiach teatralnych, w których tym razem uczestniczyło 36 grup z całej Europy (zakwalifikowanych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń). Mieszkańcy naszego Domu zaprezentowali autorski spektakl pt. 'Artysta 2', który opowiadał o sile i nieśmiertelności ludzkiej artystycznej działalności. Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte, mimo ambitnego podejścia do tematu oraz wielu metafor i alegorii w nim zawartych. Kolejne wyróżnienie w międzynarodowym przeglądzie jest docenieniem faktu, że grupa teatralna DPS Lubuczewo ciężko i sumiennie pracuje, doskonaląc swoje talenty i umiejętności, realizując przy tym swoje pasje i zamiłowania. Niepełnosprawność bowiem nie wyklucza ze społeczeństwa. Nie jest końcem życia, realizacji marzeń, pragnień i rozwijania talentów. Bardzo często osoby niepełnosprawne obdarzone są niezwykłymi umiejętnościami, los ofiarował im niezwykły dar, który mogą uzewnętrzniać poprzez śpiew, poezję, rysunek czy właśnie teatr. Dlatego też wszelkie spotkania artystyczne mające na celu wymianę doświadczeń i prezentację swoich umiejętności są dla tych osób czymś niezwykle istotnym i pożądanym. Sprawiają, że człowiek nabiera większej ochoty do dalszej pracy. Dać bowiem komuś cząstkę swojej duszy jest czymś bardzo trudnym, ale jakże pięknym, o ile druga strona jest w stanie czerpać pełnymi garściami z doświadczeń artystycznych. I tak też było podczas międzynarodowych zmagań teatralnych.

 

 

 

POKAZ SPEKTAKLU GRUPY TEATRALNEJ 'EPITETEM PO METAFORZE' DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z CHICAGO

08 czerwca 2015 roku

 

Występ dla niepełnosprawnych dzieci z Chicago z fundacji 'Patria' w ramach programu wymiany z Gminą Słupsk 'Malujemy Historię - Pokonujemy Granice' w świetlicy wiejskiej w Lubuczewie był idealną okazją na premierę konkursowego autorskiego spektaklu pt. 'Artysta 2'. Tego dnia Mieszkańcy DPS Lubuczewo uczestniczyli we wzajemnej wymianie doświadczeń artystycznych i integracji ze środowiskami twórczymi z Polski i USA. Na specjalne zaproszenie sołtysa Lubuczewa pokazali oni swoje talenty dzieciom, dla których było to niezwykłe duchowe przeżycie. Kolejny raz Mieszkańcy naszego Domu udowodnili, że dobro drugiego człowieka stawiają oni na pierwszym miejscu, zaraz obok działań artystycznych. 

 

 

WYSTĘP MIESZKAŃCÓW DPS LUBUCZEWO PODCZAS FESTYNU NA RZECZ ZWIERZĄT W LUBUCZEWIE

06 czerwca 2015 roku

 

Dobro zwierząt jest bardzo istotne. Mieszkańcy DPS Lubuczewo kochają zwierzęta, dlatego też z ochotą przyjęli zaproszenie na festyn, podczas którego m.in. zbierano dary dla schroniska i uczono zachowań profilaktycznych względem czworonogów. Grupy artystyczne z naszego Domu wystąpiły z programem, w ramach którego przedstawione zostały dwie historie teatralne i występ taneczny w formie humorystycznej. W ten sposób pokazaliśmy, że warto działać na rzecz zwierząt, ponieważ są one bezbronne i potrzebują pomocy człowieka.

 

 

II MIEJSCE W KONKURSIE PLASTYCZNYM
'SŁUPSK PIĘKNIEJE NA WIOSNĘ'

03 czerwca 2015 roku

 

Słupsk to przepiękne miasto, choć na pewno trochę niedocenione. Dlatego też cieszą konkursy podobne do tego, w którym Mieszkańcy naszego Domu wzięli udział. 'Słupsk pięknieje na wiosnę', bo o nim mowa, pokazał prace osób wrażliwych na piękno i historię miasta. Niezwykle trudno jest uchwycić wyrazistość i charakter Słupska, a w dodatku pokazać jego walory w postaci skończonego dzieła sztuki. Pani Bernarda Woźniak zrobiła to tak dobrze, że została zauważona przez Jury konkursu zorganizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku i doceniona - przyznano jej drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Serdecznie gratulujemy kolejnego już wyróżnienia plastycznego! 

 

 

WYSTĘP MIESZKAŃCÓW DPS LUBUCZEWO PODCZAS XV OBCHODÓW DNIA GODNOŚCI I WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SŁUPSKU

26 maja 2015 roku

 

Dobro każdego człowieka i pomoc tym najbardziej potrzebującym jest dla członków grup artystycznych DPS Lubuczewo najważniejsze. Dlatego też z ochotą przyjęli oni zaproszenie na XV Obchody Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Słupsku. 'Epitetem po Metaforze' wystąpiło z dwiema etiudami - jedną dramatyczną, drugą miłosną - z najpiękniejszymi i niezapomnianymi historiami w dziejach filmu światowego. Natomiast 'Singersi' pokazali taniec z humorem i dystansem do siebie oraz rzeczywistości. W ten sposób chcieliśmy zaakcentować, iż z niepełnosprawnością można sobie radzić i dać od siebie jeszcze więcej drugiemu człowiekowi. Najważniejsza jest bowiem wspólnota i wiara w lepszy świat. Dlatego podobne inicjatywy mają ogromny sens bycia, by pokazać wszystkim ludziom piękny i artystyczny świat osób niepełnosprawnych.  

 

 

UROCZYSTE OBCHODY DNIA MATKI

26 maja 2015 roku

 

Dzień Matki jest dniem szczególnym. Żadne słowa nie opiszą ważności tego święta. Matka to najważniejsza osoba w życiu każdego z nas. Dlatego tak ważne jest przypominanie o trudzie wychowania i opiece nad dziećmi przez mamę. 26 maja uczciliśmy święto złożeniem najserdeczniejszych życzeń, deklamacją wybranych wierszy oraz rozmową wspominkową na temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Następnie zaprosiliśmy wszystkich Mieszkańców naszego Domu na przygotowany wcześniej specjalny poczęstunek oraz słuchanie okolicznościowych utworów muzycznych, których zadaniem było umilenie tego wyjątkowego dnia. 

 

 

II EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO 'TOP SZEF'

20 maja 2015 roku

 

Zajęcia kulinarne od zawsze cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować zabawę konkursową, która przypomni zasady zdrowego odżywiania się oraz sposoby na szybkie przygotowanie zdrowych przekąsek. W II edycji konkursu 'Top Szef' udział wzięło osiem osób, które zmierzyły się z zadaniem przygotowania kolorowych warzywnych kanapek. Po dwóch godzinach ciężkich zmagań i sumiennej pracy do finału przeszli: p. Beata, p. Dorota i p. Ernest. Zwyciężczynią II edycji konkursu kulinarnego 'Top Szef' została p. Dorota, której kompozycja kanapkowa zyskała najwyższe uznanie w oczach Jury. Jednak najsmaczniejszy moment przyszedł tuż po ogłoszeniu wyników i wręczeniu upominków za udział, ponieważ każdy Mieszkaniec naszego Domu mógł spróbować przepysznych kanapeczek przygotowanych przez konkursowiczów.

 

 

WYRÓŻNIENIE GRUPY TEATRALNEJ 'EPITETEM PO METAFORZE' W XXII KONFRONTACJACH MŁODZIEŻOWYCH GRUP TEATRALNYCH W SŁUPSKU

15 maja 2015 roku

 

Udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach i konfrontacjach jest nie tylko wspaniałą okazją do doskonalenia umiejętności aktorskich i teatralnych, ale przede wszystkim to doskonały element rehabilitacji społecznej. Dlatego tak ważny dla członków zespołu jest każdy pojedynczy występ. 15 maja 2015 roku grupa teatralna DPS Lubuczewo 'Epitetem po Metaforze' zmierzyła się z kilkunastoma młodzieżowymi zespołami z całego Pomorza. Było to wielkie święto teatru amatorskiego i świetna okazja do zacieśniania relacji pomiędzy bardzo różnymi grupami, które prezentują odmienne style i wizje artystyczne. Podczas Konfrontacji Młodzieżowych Grup Teatralnych w Słupsku 'Epitetem po Metaforze' wystąpiło razem z 'Eksperymentem' z MOS Ustka, z którym zrealizowała spektakl pt. 'Teatr dwóch światów'. Przedstawienie traktowało o relacjach osób niepełnosprawnych z trudną młodzieżą i procesie przemiany poprzez sztukę. Było ono rezultatem półtorarocznej współpracy obydwu zespołów, które cyklicznie spotykały się na warsztatach artystycznych i próbach scenicznych. Tym bardziej cieszy fakt, że sztuka została nagrodzona wyróżnieniem. Jest to ogromne uznanie pracy i prezentacji, ponieważ laury przyznało profesjonalne Jury składające się z czynnych zawodowo aktorów i reżyserów.

 

 

II OBCHODY ŚWIĘTA POLSKIEJ MUZYKI I PLASTYKI
13 maja 2015 roku

 

Wzorem ubiegłego roku postanowiliśmy uczcić Święto Polskiej Muzyki i Plastyki. Wspólną zabawę otworzył pierwszy taniec oraz śpiewy karaoke do dowolnie wybranych polskich przebojów. W pierwszej konkurencji plastycznej cztery pary rysowały z zawiązanymi oczami wybrany tematyczny obraz. Zwycięzców wybrali sami Mieszkańcy. W drugiej konkurencji zadaniem było narysowanie karykatur wybranych przez siebie osób. W zabawie tanecznej natomiast zadaniami były: taniec na gazecie oraz gorące muzyczne krzesełka. Trzecia konkurencja plastyczna polegała na układaniu w parach puzzli z gotowych obrazów. W czwartej konkurencji Mieszkańcy zmierzyli się z dmuchaniem atramentowych rysunków. Następnie wszyscy ponownie śpiewali największe polskie przeboje. W ten sposób uczciliśmy bardzo ważne dla nas święto, ponieważ muzyka i plastyka tkwią głęboko w sercach Mieszkańców DPS Lubuczewo, którzy na tych polach twórczych odnoszą wspaniałe wyniki.

 

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW SZKÓŁKI WĘDKARSKIEJ 'RYBOŁÓW' Z DPS LUBUCZEWO W III ZAWODACH WĘDKARSKICH O 'PUCHAR ZŁOTEJ RYBKI' OSTRÓW - MAUSZ

12 - 14 kwietnia 2015 roku

 

Członkowie szkółki wędkarskiej DPS Lubuczewo już drugi raz wzięli udział w zawodach wędkarskich o 'Puchar Złotej Rybki' Ostrów - Mausz 2015 zorganizowanym przez DPS Gniew. Dla naszych wędkarzy była to doskonała okazja do doskonalenia umiejętności oraz rekreację na świeżym powietrzu i obcowanie z naturą oraz tym, co kochają najbardziej. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i teraz, w ogólnym podsumowaniu zawodów zajęli oni bardzo wysokie IV miejsce. Najważniejsza jednak okazała się satysfakcja oraz zadowolenie ze spędzenia czasu na realizacji swojego hobby i pasji do łowienia ryb.

 

 

UDZIAŁ GRUPY TEATRALNEJ 'EPITETEM PO METAFORZE'
W IV PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI MŁODZIEŻY 'PRZETWORNIK' POLICE 2015

09-10 maja 2015 roku

 

Udział w Przeglądzie Twórczości Młodzieży w Policach był nowym doświadczeniem dla członków grupy teatralnej DPS Lubuczewo. Przez dwa dni mogli oni integrować się i wymieniać doświadczeniami z zespołami, które również na co dzień pracują nad spektaklami w ramach szeroko pojętej terapii zajęciowej i socjoterapii. Autorskim spektaklem 'Teatr dwóch światów' zrealizowanym we współpracy z wychowankami MOS Ustka 'Epitetem po Metaforze' rozpoczęło przegląd, zdobywając przy tym gromkie brawa i wielkie słowa uznania od profesjonalnego Jury składającego się z fachowców w dziedzinie teatru. Potwierdza to fakt, że zespół DPS Lubuczewo przez półtora roku ciężkiej pracy wypracował takie metody i formy realizacji prezentacji scenicznych, które zyskują uznanie nie tylko widzów, ale i wymagających specjalistów. Nie można wymarzyć sobie lepszej premiery spektaklu o roli sztuki w życiu człowieka niż deski teatru w Policach i widownia składająca się z wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych, dla których teatr staje się furtką powrotną do normalnego życia pozbawionego przemocy i nałogów. 

 

 

QUIZ HISTORYCZNY

30 kwietnia 2015 roku

 

Quiz historyczny staje się już tradycją naszego Domu, który zastąpił patetyczne akademie z okazji obchodów świąt majowych. Jest to autorski pomysł pana Cezarego, który sam wymyśla jego koncepcję, układa pytania i prowadzi zmagania z wiedzy historycznej. W ubiegłym roku trudny quiz z historii, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób, wygrał pan Piotr. W tym roku spośród szesnastu osób bezkonkurencyjna okazała się pani Beata, przed panem Ernestem i panem Arturem. Natomiast największą liczbę punktów zdobył pan Ernest. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 

 

DYSKOTEKA 'W RYTMACH DISCO'

27 kwietnia 2015 roku

 

Dobra dyskoteka musi składać się z dwóch elementów - świetnie dobranej muzyki oraz chętnych osób do tańca. Mieszkańcy naszego Domu i tym razem nie zawiedli, tłumnie gromadząc się na dyskotece 'W rytmach DISCO'. Kilkadziesiąt osób przez blisko dwie godziny nie chciało zejść z parkietu. W konkursach tanecznych każdy chciał pokazać wyszukane piruety, pozy i pląsy. Muzyka disco wprawiła wszystkich w doskonały nastrój. Zabawa pokazała, że tańczyć można bez względu na wiek i umiejętności - ważne natomiast, by każdemu towarzyszył dobry humor i uśmiech na twarzy.

 

 

III EDYCJA TURNIEJU MUZYCZNEGO 'JAKA TO MELODIA?
O ZŁOTĄ NUTKĘ'

27 kwietnia 2015 roku

 

'Złota Nutka' jest jednym z najbardziej pożądanych pamiątkowych trofeów wśród Mieszkańców naszego Domu, bowiem jest to nagroda przechodnia, którą zwycięzca turnieju muzycznego ma na własność przez pół roku. W III edycji zabawy udział wzięło ponad dwadzieścia osób, które w pierwszej rundzie zmierzyły się z trudnymi piosenkami polskimi i zagranicznymi. W sumie na tym etapie do odgadnięcia było sto tytułów i wykonawców. Najlepsza piątka, która odgadła najwięcej piosenek, zmierzyła się w drugiej rundzie o upragnione trofeum. Tu do odgadnięcia było sześćdziesiąt utworów. Trzecią edycję 'Jakiej to melodii? O Złotą Nutkę' bezapelacyjnie wygrał pan Cezary, dla którego był to pierwszy sukces w tej zabawie. Drugie miejsce wywalczył pan Kamil, zaś trzecie dotychczasowy zwycięzca dwóch poprzednich edycji - pan Ernest. Uczestnicy zabawy poszczycili się rozległą wiedzą na temat piosenek i wykonawców, co potwierdziło ich wrażliwość i miłość do muzyki. 

 

 

III MISTRZOSTWA TENISA STOŁOWEGO
O PUCHAR DYREKTORA DPS LUBUCZEWO I TYTUŁ MISTRZOWSKI

23 kwietnia 2015 roku

 

Tego dnia odbyły się już III Mistrzostwa Tenisa Stołowego DPS Lubuczewo, które są rezultatem zainteresowania Mieszkańców naszego Domu tą dyscypliną sportową. O tytuł mistrzowski postanowiło powalczyć osiem osób, które podzielone zostały na dwie grupy. Czterech najlepszych zawodników przeszło z fazy grupowej do półfinałów, w których znaleźli się faworyci mistrzostw. Drugi raz z rzędu w finale zmierzyli się pan Kamil i pan Ernest. Bezkonkurencyjny okazał się pan Kamil, który wywalczył już trzeci tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajął pan Ernest, który obronił srebrny medal wywalczony przed rokiem. Brąz po ciężkich bojach zdobył pan Dariusz, drugi zawodnik I Mistrzostw Tenisa Stołowego. Pan Kamil Puchar Dyrektora DPS Lubuczewo odebrał z rąk Pani Dyrektor Moniki Bill. Puchar ten dołączył do bogatej kolekcji zdobyczy sportowych pana Kamila.

 

 

TURNIEJ GIER STOLIKOWYCH

16 kwietnia 2015 roku

 

Gry stolikowe są tym elementem rehabilitacji społecznej, który pozwala  wyzwolić u siebie pokłady m.in. wiedzy, taktyki, spokoju, skupienia. Mieszkańcy DPS Lubuczewo chętnie grają w popularne 'planszówki', dzięki którym w ciekawy sposób spędzają swój czas. Podczas Turnieju Gier Stolikowych nie liczył się wynik, ale samo spotkanie, rozmowa, wspólne dowcipkowanie i relaks przy dźwiękach muzyki. Najważniejsze okazuje się być obcowanie w grupie z drugą osobą i zabawa dająca wiele radości.

 

 

WARSZTATY TEATRALNE DPS LUBUCZEWO - MOS USTKA

PRZYGOTOWANIA WSPÓLNEGO SPEKTAKLU

15, 22, 24, 29 kwietnia 2015 roku

 

W ramach autorskiego projektu 'Teatr dwóch światów. Teatr wykluczonych kluczem do świata eksperymentu' i współpracy na niwie artystycznej członkowie grupy teatralnej DPS Lubuczewo 'Epitetem po Metaforze' i grupy 'Eksperyment' z MOS Ustka przygotowują wspólny spektakl oparty na pomyśle 'Artysty' - sztuki Mieszkańców DPS Lubuczewo. Próby teatralne sprawiły, że połączone zespoły zaczęły być jedną, spojoną grupą, która dąży ku wyznaczonemu celowi - prezentacji scenicznej spektaklu pt. 'Teatr dwóch światów'. Po części jest to projekt oparty o rzeczywiste doznania zespołów, które miały miejsce podczas odbytych wspólnych warsztatów artystycznych. Już wkrótce premiera przedstawienia, które niesie przekaz mówiący o tym, że warto zrewidować swoje zachowanie, by nie zmarnować życia, a przy tym realizować swoje pasje, zainteresowania i talenty. 

 

 

FINAŁ LIGI TENISA STOŁOWEGO DPS LUBUCZEWO 2014/2015

14 kwietnia 2015 roku

 

Po blisko czteromiesięcznych zmaganiach i odbyciu dziesięciu turniejów nastąpił finał Ligi Tenisa Stołowego DPS Lubuczewo 2014/2015. Na ten moment czekali wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w zmaganiach. Po kilkudziesięciu godzinach i wielu rozegranych meczach wręczony został Puchar Domu dla najlepszego zawodnika cyklu. Z kompletem dziesięciu turniejowych zwycięstw złoty medal, dyplom, tytuł Mistrza Ligi oraz Puchar Domu zdobył pan Kamil, drugie miejsce zajął pan Ernest, zaś trzecie pan Dariusz. Na kolejnych lokatach uplasowali się: pan Marcin, pan Czesław, pan Marcin i pan Zbigniew. Gratulacje zawodnikom za ciężkie zmagania i walkę w duchu fair play złożyła pani Dyrektor DPS Lubuczewo Monika Bill. Tym samym członkowie sekcji 'Orły z Lubuczewa' potwierdzili, że tenis stołowy jest ich ukochaną dyscypliną sportową.   

 

 

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA CZEKOLADY

13 kwietnia 2015 roku

 

Któż nie lubi czekolady? Prawie każdy zna jej smak i uwielbia spędzać z nią chwile, by np. poprawić sobie nastrój. W naszym Domu z okazji Międzynarodowego Dnia Czekolady zorganizowaliśmy wyjątkowe zajęcia kulinarne. Mieszkańcy przygotowywali pyszne czekoladowe łakocie, m.in. muffinki, babkę, wafle przekładane czekoladą oraz własnoręcznie zrobioną czekoladę rodem z PRL-u. Dzień ten był zatem wyjątkowo słodki, ale za to jakże poprawiający każdemu humor. 

 

 

DZIEŃ HUMORU

II TURNIEJ DOWCIPU O 'ZŁOTY UŚMIECH'

09 kwietnia 2015 roku

 

Każdy dzień powinien być rozpoczęty pozytywnym nastawieniem do świata i dobrym osobistym nastrojem. Dlatego też organizujemy w naszym Domu turnieje dowcipu. W tym roku w zabawie wzięło udział kilkanaście osób. Ci, którzy najlepiej opowiadali dowcipy i śpiewali wesołe piosenki w pierwszej rundzie, zmierzyli się w finale z bardzo trudnym zadaniem. Otóż musieli oni odgadnąć polskie znaczenia słówek z języka czeskiego, słowackiego i włoskiego. Ta konkurencja szczególnie wywoływała salwy śmiechu. Nie ma bowiem nic zabawniejszego niż śmiesznie brzmiące słówka o zaskakujących znaczeniach w języku polskim. Dzień Humoru w naszym Domu zakończył się kolejnym tryumfem pana Cezarego, który obronił pamiątkowy 'Złoty Uśmiech'. Drugie miejsce zajął pan Artur, zaś trzecie pan Ernest. Dla wszystkich była to przede wszystkim świetna zabawa, a dobre humory dopisywały każdemu jeszcze przez długi czas. 

 

 

II MISTRZOSTWA GRY W BILARD DPS LUBUCZEWO 2015

08 kwietnia 2015 roku

 

Bilard obok tenisa stołowego jest tą dyscypliną, która cieszy się powodzeniem wśród Mieszkańców naszego Domu. Organizowane mistrzostwa są tylko potwierdzeniem ich zainteresowania. W tym roku w szranki o tytuł Mistrza Gry w Bilard DPS Lubuczewo stanęło osiem osób, które zostały podzielone na dwie grupy. Z fazy grupowej dwie osoby z dwóch pierwszych miejsc przeszły do półfinałów. Po czterogodzinnych zmaganiach na podium II Mistrzostw Gry w Bilard 2015 stanęli: ze złotym medalem i pucharem pan Mikołaj, ze srebrnym medalem pani Barbara, natomiast z brązowym medalem pan Roman. Tym samym poznaliśmy nowych Mistrzów Gry w bilard. Jest to bowiem dyscyplina, która często wymaga od zawodników nie tyle skupienia, co po prostu szczęścia. Zatem kolejna okazja do rewanżu już za rok.

 

 

SPOTKANIE WIELKANOCNE - PREZENTACJA DROGI KRZYŻOWEJ

03 kwietnia 2015 roku

 

Spotkanie wielkanocne w naszym Domu każdego roku skłania do zadumy i refleksji. Sprawia, że człowiek myśli nad sensem i istotą życia. Stan ten potęguje prezentacja Drogi Krzyżowej przygotowywana wspólnie przez Mieszkańców Domu oraz instruktorów. Podczas spotkania są również życzenia świąteczne oraz symboliczne dzielenie się jajkiem.

 

 

PODWÓJNY TRYUMF
PODCZAS VIII POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KABARETÓW WSZELAKICH
'OBCIACH' W KOBYLNICY

27 marca 2015 roku

 

W tym roku w szranki o tytuł najlepszego kabaretu podczas VIII Powiatowego Przeglądu Kabaretów Wszelakich 'Obciach' w Kobylnicy stanęło 16 zespołów, które zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe. DPS Lubuczewo prezentowały dwie grupy: 'Epitetem po Metaforze' z autorską sztuką kabaretową 'Wesele pod Brodą' oraz Teatr Jednego Momentu 'Zza Kurtyny' z autorskim kabaretem abstrakcyjnym 'Zakład Pogrzebowy Oddzwonimy'. Po kilku godzinach prezentacji Jury miało ciężki orzech do zgryzienia. Trudno było wybrać ten najlepszy występ i uhonorować go okazjonalnymi statuetkami 'Chichotów'. VIII Przegląd okazał się niezwykle udany dla grup twórczych z naszego Domu, bowiem III miejsce zajął zespół 'Epitetem po Metaforze' (nota bene otrzymał on największy aplauz publiczności), zaś I miejsce przypadło Teatrowi Jednego Momentu 'Zza Kurtyny'. W ten sposób kabaret staje się domeną Mieszkańców DPS Lubuczewo, którzy mają na swoim koncie już trzy statuetki z dwóch przeglądów, w których brali udział. Warto podkreślić fakt, że prezentacje sceniczne naszego Domu w warstwie wizualnej, tekstowej i scenariuszowej są bezapelacyjnie bezkonkurencyjne. Był to już czwarty udział grup teatralnych w różnego typu przeglądach i czwarty raz zostały one nagrodzone wysokimi miejscami.  

 

 

WYSTĘP POETYCKO-MUZYCZNY
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WRZEŚCIA

25 marca 2015 roku

 

Tego dnia na kulturalnej scenie DPS Lubuczewo zaprezentowały się dzieci z klasy I i II Szkoły Podstawowej z Wrześcia. Pod okiem nauczycieli dzieci przygotowały wiosenne wierszyki i piosenki, które rozpoczęły i zakończyły występ poetycko-muzyczny. Były to niezwykle wzruszające chwile. Każdy Mieszkaniec naszego Domu otrzymał również w prezencie własnoręcznie zrobione kwiatki. W ten sposób wiosna na dobre do nas zawitała. Za występ dla Mieszkańców serdecznie podziękowała Pani Dyrektor Monika Bill, zapraszając na kolejne tego typu przedstawienia.

 

 

WARSZTATY TEATRALNE DPS - MOS

18 marca 2015 roku

 

Podopieczni DPS Lubuczewo i MOS Ustka rozpoczęli przygotowania wspólnego przedstawienia teatralnego, którego premiera zaplanowana jest na maj tego roku. Było to już piąte spotkanie, podczas którego Mieszkańcy naszego domu mogli realizować się artystycznie, doskonaląc swój warsztat sceniczny. Nie zabrakło wirtuozerii teatralnej, zabawnych momentów i przede wszystkim wzajemnego zrozumienia, bowiem aby powstało dzieło końcowe, grupy z dwóch ośrodków musiały się dobrze poznać i zmierzyć ze swoimi słabościami. Siłą połączonych grup była kreatywność, dystans do rzeczywistości i ogromna wola realizacji prezentacji wedle własnych potrzeb i uznania. Wszyscy uczestnicy warsztatów zgodnie stwierdzili, że są one nie tylko wymierną korzyścią w postaci przygotowywanych etiud i sztuk, ale również dzięki nim każdy może pozbyć się swoich lęków i pracować nad pozytywną motywacją oraz dobrym nastawieniem do drugiego człowieka. 

 

 

LAUREACI KONKURSU
NA 'NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ'

17 marca 2015 roku

 

Po raz kolejny instruktorzy terapii zajęciowej potwierdzili prym wśród twórców palm wielkanocnych. W tym roku kolejne pierwsze miejsce w konkursie na 'Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną' zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie zdobyła pani Małgorzata Berdecka za pracę z cyklu 'Czterech żywiołów' - 'Palmę wodną'. Natomiast III miejsce za 'Palmę ziemistą' otrzymał pan Krzysztof Surowiec.

 

 

WYSTĘP ARTYSTÓW Z NASZEGO DOMU
DLA MIESZKAŃCÓW LUBUCZEWA

8 marca 2015 roku

 

8 marca to wyjątkowe święto dla wszystkich pań na całym świecie. Tego dnia bowiem obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dlatego też dziesięcioro artystów z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie zostało zaproszonych do świetlicy wiejskiej na gościnny występ dla Mieszkańców wsi.

Pani sołtys wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich podjęła artystyczną wspólpracę z zespołami twórczymi z Domu Pomocy Społecznej. Dla wszystkich kobiet specjalne show przygotowali członkowie grupy taneczno-wokalnej 'Singersi' i teatralnej 'Epitetem po Metaforze'. Przedstawienie pt. 'Mega Show dla Kobiet' składało się z dwóch przedstawień, występów wokalnych i dwóch tańców grupowych. Zostały również złożone najserdeczniejsze życzenia w imieniu Pani Dyrektor DPS Lubuczewo Moniki Bill oraz wszystkich Mieszkańców Domu.

Mieszkańcy DPS Lubuczewo pokazali, że mają dystans do siebie i rzeczywistości oraz że w zabawny sposób można przedstawić skomplikowane relacje damsko-męskie. Tego dnia zaprezentowała się również grupa z KGW, która wystawiła własną wizję gender, jakże popularny i modny w ostatnim czasie temat. Spotkanie umiliły słodkości przygotowane przez organizatorów oraz przedstawiona historia Lubuczewa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego typu spotkanie należy powtórzyć, ponieważ przyniosło ono niewysłowioną radość wynikającą ze współpracy na niwie artystycznej.

Występ okazjonalny podopiecznych DPS Lubuczewo dla Mieszkańców wsi był wspaniałym wydarzeniem bez precedensu. Pierwszy raz bowiem nastąpiła prezentacja umiejętności Mieszkańców Domu najbliższym sąsiadom. Przede wszystkim mogli oni pokazać swoje umiejętności szerszej publiczności i sprawić, by tego szczególnego dnia wszystkim paniom pojawiły się uśmiechy na twarzach.

  

 

 

'MEGA SHOW DLA KOBIET'

6 marca 2015 roku

 

Tego wyjątkowego dnia zarówno Mieszkańcy jak i Pracownicy naszego Domu byli świadkami niewyobrażalnych i niesamowitych scen, zapierających dech w piersiach wykonań, pokazów i filmów. Świat zobaczył show, jakiego w DPS Lubuczewo nie było od 15 lat. Rok istnienia świętowała grupa teatralna 'Epitetem po Metaforze', grupa wokalna 'Singersi' pokazała się w nowym składzie, zadebiutowała również żeńska sekcja taneczna 'DIPISI'. Była to prawdziwa wędrówka po twórczej wolności i wariacji!

Uroczyste obchody Dnia Kobiet rozpoczął akcent sentymentalny. Były członek dawnego 'Kaszubskiego Echa' wykonał piosenkę, która święciła z tym zespołem triumfy. Następnie dowiedzieliśmy się, co miała fajnego Baśka, Ania, Zośka, Ewelina, Ala, Iza i inne panie. Życzenia w imieniu wszystkich panów złożył jeden z naszych pisarzy, który mówi o różnych obliczach naszego życia w sposób niesztampowy i wyjątkowy. Obecne na sali panie przekonały się ze scenki teatralnej jak Dzień Kobiet wygląda naprawdę - cały ten 'babski świat' widziany oczami naszych Mieszkańców. Ogromny aplauz wywołał kolejny występ teatralny - etiuda miłosna do piosenki 'My heart will go on'. Po kolejnym występie wokalnym i wręczeniu paniom upominków, przyszedł czas na scenkę teatralną 'Kobieta w zoo, czyli słów kilka o facecie'. Dzięki temu występowi kobiety mogły poznać wnętrze i duszę mężczyzny, które można odkryć tylko i wyłącznie pewnymi magicznymi sposobami. 'Maga Show dla Kobiet' zamknął taniec żeńskiej obsady 'Singersów' ('DIPISI'). Specjalnie dla wszystkich pań w prezencie od sekcji tanecznej zaprezentowali się najprzystojniejsi mężczyźni naszego Domu na siłowni. W finale byliśmy świadkami niesamowitego, nieoczekiwanego, zaskakującego i piorunującego występu damskiej części 'Singersów'. Wystąpiły piękne, powabne i zmysłowe: Conchita, Beti, Andzia, Lola i Suzi w tańcu do utworu 'Single ladies'. Po tym wykonaniu zycie każdego z nas stało się po prostu piękniejsze. :) 

 

 

WYSOKIE LOKATY W II MISTRZOSTWACH GMINY SŁUPSK
W TENISIE STOŁOWYM W JEZIERZYCACH

28 luty 2015 roku

 

W tym roku sekcja tenisa stołowego DPS Lubuczewo 'Orły z Lubuczewa' wzniosła się na wyżyny swojego talentu sportowego. Reprezentanci naszego Domu podczas II Mistrzostw Gminy Słupsk odnieśli znacznie lepsze wyniki niż przed rokiem - pan Kamil zajął bardzo wysokie VII miejsce, pan Ernest VIII, pan Dariusz XVI, a pan Czesław XXI. Tak znakomity efekt przyniosły liczne treningi i udziały w różnego rodzaju turniejach. Rehabilitacja przez sport osiąga zatem wymierne korzyści, ponieważ służy ona socjalizacji i poprawie kondycji psychofizycznej.

 

 

ZWYCIĘSTWA
W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE
LITERACKO - PLASTYCZNYM

27 luty 2015 roku

 

Mieszkańcy DPS Lubuczewo bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Tym razem kilkoro z nich zmierzyło się z trudnym i wieloznacznym tematem 'Moja Gwiazdka dla Mikołaja, czyli Moja Gwiazdka Miłości'. W konkursie plastycznym i literackim zorganizowanym przez egminy.eu zmierzyło się w sumie ponad 600 osób z całego świata. Międzynarodowe Jury doceniło dzieła naszych Mieszkańców, przyznając pierwsze i trzecie miejsce w kategorii plastycznej pani Dorocie Kieruzal i panu Ernestowi Jachimkowi. Cieszy tak ogromny sukces, ponieważ nasi artyści wkładają mnóstwo pracy i poświęcają wiele czasu na stworzenie prac, które w odbiorze są trudne i wieloznaczne, a przez to metaforycznie piękne. Jury konkursu doceniło również instruktora ds. kulturalno-oświatowych - pan Krzysztof Surowiec zwyciężył w kategorii literackiej za autorskie opowiadanie '5.50'. Warto przypomnieć, iż są to kolejne międzynarodowe wyróżnienia dla Mieszkańców i Pracowników DPS Lubuczewo.  

 

 

DEBATA WYBORCZA I WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW

23-24 luty 2015 roku

 

Wybór Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców DPS Lubuczewo okazał się być prawdziwym świętem demokracji i odpowiedzialności za swój Dom. Bardzo wysoka frekwencja dowiodła, że można być świadomym członkiem społeczności i każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania poprzez oddany głos na jednego z trzech kandydatów. Wybór nowego Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców poprzedziła dwugodzinna debata wyborcza, podczas której kandydaci mogli przekonać do siebie tych niezdecydowanych, odpowiadając na szereg wcześniej przygotowanych pytań. Najważniejsze jednak, że kandydaci zgodnie stwierdzili, iż wszyscy powinni działać na rzecz Domu i wspierać się w każdej sytuacji. 

 

 

III EDYCJA 'KARAOKE SHOW O ZŁOTY MIKROFON'

18 luty 2015 roku

 

Konkursy muzyczno-wokalne cieszą się ogromnym powodzeniem w naszym Domu. Dlatego też zorganizowana została już III edycja 'Karaoke Show o Złoty Mikrofon'. Zwycięzcę wyłoniło trzyosobowe Jury zaproszone do obrad spośród Mieszkańców. 

Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w zabawie, zgłaszali się w momencie zakończenia występu poprzedniego zawodnika. Piosenki do wykonania losowane były bezpośrednio przed występem. Konkurs podzielony został na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy losowali dwa utwory z uprzednio przygotowanych pięćdziesięciu. W tej rundzie w losach ukryte były trzy karty 'Joker', które uprawniały zawodnika do wzięcia bezpośredniego udziału w finale. W ostatecznej rozgrywce uczestnicy losowali piosenkę tuż przed swoim występem. Jury wybrało zwycięzcę 'Karaoke Show o Złoty Mikrofon', przyznając za wykonanie piosenki punkty od 1 do 10. W finale bezkonkurencyjny okazał się pan Ernest, który odebrał trofeum dwukrotnemu zwycięzcy panu Kamilowi. Zwycięzca Karaoke Show otrzymał pamiątkowy Złoty Mikrofon, który ma prawo zatrzymać do następnej edycji muzycznego konkursu.  

 

 

II EDYCJA KONKURSU KULINARNEGO 'MASTER SZEF'
O TYTUŁ NAJLEPSZEGO KUCHARZA DPS LUBUCZEWO 2015 -
'WALENTYNKOWY MASTER SZEF'

13 luty 2015 roku

 

Konkurs jest odzwierciedleniem zainteresowania Mieszkańców Domu zajęciami kulinarnymi przeprowadzanymi na terapii zajęciowej. W drugiej jego edycji zawodnicy zmierzyli się z sałatką owocową i koktajlami. W ten sposób wyłoniony został zwycięzca zabawy, który otrzymał upominek oraz pamiątkową statuetkę.

Do konkursu zgłosić mógł się każdy miłośnik gotowania. Zanim rozegrana została pierwsza konkurencja, zaprezentowano film edukacyjny na temat 10 zasad prawidłowego odżywiania się. Każda z siedmiu konkurencji była oceniana. Zawodnicy otrzymywali punkty za dokładność, ale i czas realizacji zadania. I tak musieli zmierzyc sie oni z obieraniem i krojeniem: jabłek, kiwi, bananów, mandarynek i pomarańczy. Po zsumowaniu punktacji nastąpiło ogłoszenie trójki finalistów. Pani Dorota, pani Bernarda i pan Czesław w finale wykonywali koktajle wedle własnego uznania. Niezależne Jury oceniło prace i wyłoniło zwycięzcę II edycji 'Walentynkowego Master Szefa'. Została nim pani Dorotka, która otrzymała statuetkę i zaszczytny tytuł 'Mistrza Kuchni 2015'.

 

 

II SŁODKI BAL CZWARTKOWY

12 luty 2015 roku

 

II Słodki Bal Czwartkowy zorganizowany został przez DPS Lubuczewo dla Mieszkańców DPS Lubuczewo, DPS Machowino, DPS Machowinko i DPS Przytocko. Uroczyście rozpoczęła go Pani Dyrektor Monika Bill, dziekując uczestnikom za przybycie i życząc wyśmienitej zabawy oraz wielu pozytywnych doznań. Bal otworzył wspólny taniec, po którym nastąpiła prawdziwa taneczna rewolucja - w tan porwała wszystkich wiązanka największych przebojów. Tradycyjny już konkurs na jedzenie pączków w tym roku wygrał reprezentant Machowina. Natomiast zmagania drużynowe 'Łut szczęścia' zwyciężyła reprezentacja gospodarzy, czyli Lubuczewa. Tego dnia wybrano również 'Króla Tańca', 'Króla i Królową Balu' oraz zwycięzcę 'Karaoke Show o Złote Usta'. Triumfowali tu reprezentanci Machowina, Machowinka i Przytocka. Wspólny taniec pod kierunkiem 'Króla i Królowej Balu' zakończył II Słodki Bal Czwartkowy. I jak na Tłusty Czwartek przystało, wszyscy zgromadzeni udali się na słodki poczęstunek. W ten sposób wypełniła się tradycja i za rok znów można spotkać się w naszym Domu na najlepszej karnawałowej zabawie.    

 

 

'BALONOWE SHOW' - TWISTOWANIE BALONÓW

11 luty 2015 roku

 

Rehabilitacja społeczna sprawdza się najlepiej wtedy, gdy jest różnorodna. Dlatego też w ramach zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych wprowadzono kilka nowości. Jedną z nich było twistowanie balonów. Podczas 'Balonowego Show' Mieszkańcy naszego Domu mogli nauczyć się, w jaki sposób modelować specjalne balony, by ułożyć z nich określone kształty, figury, postaci, rośliny czy zwierzęta. I tak wszyscy dowiedzieli się, jak zrobić m.in. pieska, kwiatki, czapkę, miecz, serduszko, pistolet. Wykonane figury zostały przeznaczone na zabawę podczas II Słodkiego Balu Czwartkowego. Mieszkańcy zgodnie stwierdzili, że jest to ciekawa forma pracy, która wyzwala przecież nieograniczone pokłady kreatywności. 

 

 

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA

4 luty 2015 roku

 

Karnawał nie może obejść się bez dobrej zabawy. Tak było i tym razem. Mieszkańcy DPS Lubuczewo mogli bawić się do utraty tchu podczas dyskoteki karnawałowej, na której królowały największe taneczne przeboje. Przez dwie godziny wszyscy szaleli na parkiecie, nie oszczędzając nóg i rąk, a liczne konkursy ruchowe potęgowały wysmienity nastrój. Na parkiecie 'narodziło' się kilku nowych mistrzów tańca, którzy zaskoczyli wszystkich swoimi ruchami, układami choreograficznymi i uwielbieniem do muzyki. Potwierdziło się zatem, że zawsze najważniejsza jest zabawa, trochę dystansu i dobry humor. A taneczne hity były tylko przyczynkiem do tego, by wspólnie świętować tegoroczny karnawał. 

 

 

II INTEGRACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR DPS LUBUCZEWO

MIĘDZY ZESPOŁAMI Z DPS LUBUCZEWO I MOS USTKA

27 stycznia 2015 roku

 

Współpraca między DPS Lubuczewo a MOS Ustka ma szczególny charakter, ponieważ jej rezultaty pozytywnie wpływają zarówno na Mieszkańców naszego Domu jak i wychowanków ośrodka socjoterapii. Wzajemne sportowe zmagania potwierdzają słuszność obranej drogi. Cykliczne spotkania wzbudzają wśród podopiecznych pozytywne emocje, sprawiają, że wzrasta poczucie przynależności do społeczności lokalnej i społeczeństwa w ogóle. Niezmiernie cieszy fakt, że można czerpać pełnymi garściami z doświadczeń i historii poszczególnych osób. Dzięki temu wiadomo, dlaczego warto sięgać po wskazane wzorce zachowań.

II Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego miał charakter sportowej walki w duchu fair play. Sześcioro zawodników sekcji 'Orły z Lubuczewa' zmierzyło się z grupą młodych adeptów sztuki gry w tenisa stołowego. Do ścisłego finału po ciężkich 'bojach' w fazie grupowej, ćwierćfinałach i półfinałach dostali się reprezentanci dwóch placówek. Tym razem zwyciężył reprezentant MOS Ustka, który w ostatecznej rozgrywce pokonał dwukrotnego mistrza DPS Lubuczewo i zdobywcę Pucharu MOS pana Kamila. Wybrano również najlepszych zawodników turnieju, którzy nie zdobyli miejsca na podium, a których gra była piękna i widowiskowa. Pani Dyrektor DPS Lubuczewo Monika Bill złożyła wszystkim graczom gratulacje oraz wręczyła pamiątkowe trofea i medale.   

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia 2015 roku

 

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, czyli szczególnego święta dla naszych Mieszkańców, rozpoczęły się od złożenia najserdeczniejszych życzeń oraz zaprezentowania najpiękniejszych aforyzmów dotyczących tego święta. Następnie scena oddana została we władanie dwóch grup twórczych, które działają w DPS Lubuczewo, a mianowicie 'Epitetem po Metaforze' i 'Singersom'. Wyrecytowano dobrze znane wszystkim wiersze, ale i autorskie teksty poetyckie w wykonaniu jednego z naszych pisarzy. Po lirycznych doznaniach przyszedł czas na wrażenia muzyczne. Wykonane piosenki nie tylko wzruszyły, ale przede wszystkim zachęciły zgromadzonych do dalszej zabawy. Część taneczną rozpoczął konkurs plastyczny, bazujący na dokładności i pomysłowości - każda para musiała ułożyć z rozsypanki wizerunek babci lub dziadka. Po konkursach tanecznych przyszła pora na zabawę w przebierańców. Na koniec uroczystości dwie drużyny złożone z panów i pań stanęły naprzeciwko siebie, by zmierzyć się w popularnej 'Familiadzie Babci i Dziadka'. Tę rywalizację wygrali panowie. W nagrodę wszyscy Mieszkańcy naszego Domu zostali zaproszeni na słodką niespodziankę.

Tego dnia odwiedził nas również dyrektor PFRON pan Dariusz Majorek, który przybył do DPS Lubuczewo, by wręczyć laureatce wojewódzkiego konkursu plastycznego nagrodę i pamiątkowy dyplom, jednocześnie gratulując talentu i zaangażowania w twórczą pracę.  

 

 

'ORŁY Z LUBUCZEWA' W GRAND PRIX SŁAWNA

17 stycznia 2015 roku

 

Tenis stołowy jest bardzo ważną dyscypliną sportową dla Mieszkańców naszego Domu. 'Orły z Lubuczewa' już niejednokrotnie udowodnili, że są bardzo dobrzy w tym, co robią. Zajmują wysokie pozycje w każdych zawodach, w których biorą udział. W Turnieju o Grand Prix Miasta Sławno sportowcy DPS Lubuczewo pokazali, że mają silną wolę walki i nie poddają się do samego końca - zaciekle walczą o każdy punkt, ale oczywiście w duchu fair play. Wysokie ósme miejsce w tym turnieju zajął pan Kamil, podwójny tryumfator Mistrzostw Domu w Tenisie Stołowym.

Liczba odwiedzin: 5180

© Copyright DPS LUBUCZEWO, All Rights Reserved. Szablon strony: GRX.pl

    Zaloguj się    

Mapa strony